Technologie in de Zorg / E-health

TrendTion      e-Health doelstellingen     e-Health monitor

Het begrip e-Health staat voor allerlei toepassingen waarbij internettechnologie gebruikt wordt om informatie, producten en/of diensten in de zorg aan te bieden. E-Health wordt steeds belangrijker in de zorg. In alle deelsectoren die zich richten op gezondheid, zorg en welzijn worden ICT en Internet actief ingezet.  

De begrippen Zorg 2.0, gezondheid 2.0, e-Health, telemedicine, zorg online, internettherapie, domotica en zorg op afstand zijn aan elkaar verwante benamingen. In alle sectoren  gaat om verschillende soorten gezondheidsdiensten op afstand waarbij gebruik gemaakt wordt van ICT zonder de fysieke aanwezigheid van een hulpverlener. Maar ook de meer ingeburgerde zaken zoals een email met je zorgverleners valt onder e-Health.

Bron: Zelfmanagement.com

Klik op de buttons bovenaan om rapporten over e-health te lezen.

Terug naar overzicht