Robotica in de Zorg

Robotica ontwikkelt zich stormachtig. Sociale en technische ontwikkelingen zorgen voor steeds meer robottoepassingen die ons dagelijks leven beïnvloeden. Ook het aantal robots in de zorg zal gaan toenemen. Maar wat mogen we daarvan verwachten voor mensen die zorg nodig hebben, de mantelzorgers en de zorgverleners?

Mensen worden steeds ouder en er zijn steeds minder handen beschikbaar. Zijn er straks nog genoeg handen om de vele ouderen en zieken te verzorgen? Zorgrobots kunnen patiënten en zorgverleners ondersteunen. Zo kunnen zorgverleners meer tijd besteden aan de werkelijke zorg Er zijn allerlei taken voor de robot te verzinnen, maar wat willen we als samenleving?

Sociale robots:
Dit zijn aaibare robots die autonoom op basis van omgevingssensoren en met telepresencetoepassingen op een bepaalde wijze interactie hebben met een zorgbehoevende. Voorbeelden zijn de PARO-snoezelrobot voor demente bejaarden en de ZORA-robot voor het activeren van mensen.

Zie: snoezelrobot  en  zora-robot

Service robots:
Dit zijn robots die taken uitvoeren in en om het huis, zoals opruimen en de krant halen. Deze robots hebben geen specifieke zorgtaken, zie robots voor zorgtaken, maar maken het leven in en om het huis wel gemakkelijker. Voorbeelden zijn de PEPPER-robot en de BUDDY-robot voor thuis.

Zie: pepper-robot  en  buddy-robot

Activering:
Dit zijn robots die mensen kunnen ondersteunen bij de activering en het dagritme. De eerder genoemde PEPPER, PARO en ZORA robots zijn daarvan voorbeelden.

Veiligheid en comfort:
Het combineren van robots en domotica kan de veiligheid in een (zelfstandige) woonomgeving verhogen. Denk daarbij aan hulp bij dwalen, weten wie er voor de voordeur staat en faciliteiten voor valdetectie.

bron: www.robots.nu en www.robotzorg.nl

Terug naar overizcht