Miriam Vollenbroek – Hutten

Hoofd Wetenschapsbureau, Hoogleraar Technology Supported Training & Coaching

Miriam Vollenbroek-Hutten is van oorsprong een bewegingswetenschapper. Ze deed haar promotieonderzoek (1999) naar de ontwikkeling en evaluatie van een innovatieve assessment methodologie voor chronische pijn in de revalidatie setting.

Op dit moment is ze werkzaam als hoofd wetenschapsbureau binnen Ziekenhuisgroep Twente en is ze bijzonder hoogleraar aan de universiteit van Twente op het gebied van ‘technology supported training en coaching’ . Ze superviseert 14 PhD’s met verschillende achtergronden. Ze heeft meer dan 10 jaar ervaring met het managen en uitvoeren van grote (Europese) projecten. Voorbeelden van Europese projecten zijn NEW (KP5), ‘Hellodoc’ (KP6), Clear ICT-PSP (ICT-PSP-224985) waar ze verantwoordelijk was voor de klinische tests van nieuwe Telemedicine-diensten en betrokken bij Health Technology Assessment. Ze was de coördinator van het Europese Project Myotel (Eten, KP6) en coördineert op dit moment het Europese project Perssilaa dat gericht is op het screenen en ondersteunen van ouderen om kwetsbaarheid te voorkomen. Miriam Vollenbroek is actief betrokken in het Europese EIP-AHA framework waar ze binnen de actiegroep A3 de fysieke activiteiten coördineert. Ze is (co)-auteur van meer dan 100 wetenschappelijke papers en heeft een H-Index van 27. Naast de uitgebreide onderzoekservaring heeft ze veel expertise op het gebied van implementatie en opschaling van technologie in de zorg. Zo was ze coördinator van het M&ICT project Telefysiek, het CoCo project en coördineert ze momenteel langgezond.nl en eRevalidatie. Allen initiatieven gericht op implementatie en opschaling van innovatieve eHealth diensten. Ze is medeoprichter van de recent opgerichte Telerevalidatie.nl BV die als doelstelling heeft telemedicine diensten te verankeren in de zorg. Ze is mede-eigenaar van InzoTech, een adviesorganisatie op het gebied van technologie in de zorg en kartrekker van de coalitie Vitaal Twente, een samenwerkingsverband in Twente met als doelstelling vitaliteit van de Twentse burgers te verbeteren met behulp van technologie.

LinkedIn

Terug naar sprekers