Goede doel

Rotary Doctors

 

Rotary Almelo ondersteunt Rotary Doctors Nederland (RDN)

In veel ontwikkelingslanden schieten medische voorzieningen ernstig tekort. Daarom richtten de gezamenlijke Nederlandse Rotaryclubs in 1994 de stichting Rotary Doctors Nederland (RDN) op. RDN zendt jaarlijks zo’n 50 artsen, tandartsen en specialisten op vrijwillige basis naar gebieden waar medische hulp onvoldoende aanwezig is. Ter plaatse wordt hulp verleend en worden mensen opgeleid om na een paar jaar het werk over te nemen, zodat de artsen van RDN weer op een nieuwe plaats kunnen worden ingezet

DOELSTELLINGEN

De doelstellingen van RDN sluiten nauw aan bij de in 2.000 door de VN geformuleerde millenniumdoelen, met name de volgende drie:

  • In 2015 is de verspreiding van ziektes als aids en malaria gestopt.
  • In 2015 is de kindersterfte sterk afgenomen.
  • In 2015 sterven minder vrouwen door zwangerschap.

MISSIE

De missie van RDN is medische zorg brengen in ontwikkelingsgebieden, waar de toegankelijkheid tot medische voorzieningen beperkt is of zelfs geheel ontbreekt. Deze medische zorg op een zodanige wijze organiseren dat de lokale bevolking deze op termijn zelfstandig kan voortzetten.
Op basis hiervan ook aandacht geven aan andere terreinen, zoals onder andere de opleiding van een medische staf.

Wilt u meer weten? Klik dan hier om de website van Rotary Doctors te bekijken…